lunes, 24 de abril de 2017

Tema 3. L'Espai en Educació Infantil


En educació infantil, el concepte de l'espai és una part fonamental dins del desenvolupament evolutiu del nostre alumnat. La percepció de l'entorn i el seu descobriment formen part de l'elaboració del seu coneixement i el bagatge d'experiències que aniran conformant el seu desenvolupament físic i psicològic.

Les fases en el desenvolupament cognitiu en educació infantil des del seu naixement anirà passant per diferents etapes que estaran marcades per la seua visió egocèntrica com descrivia Piaget i que un exemple clar és el problema de les tres muntanyes, en el qual la posició seua en l'espai és egocèntrica i no té capacitat per a col·locar-se en la mirada de l'altre.

Moltes d'aquestes consideracions estan arreplegades amb gran precisió en l'arxiu adjunt facilitat per Teresa en l'article "La noció de representació, els conceptes espacials i el seu aprenentatge, la lectura de mapes, els mapes mentals, continguts del currículum relacionats" i en l'aspecte didàctic amb l'arxiu "Pràctiques en l'espai en educació infantil".

D'aquesta manera, el coneixement de l'espai està relacionat amb l'àrea "I. EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L'AUTONOMIA PERSONAL" però en aquest cas, correspondria a la visió individual, per açò també forma part de l'àrea "II. EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL". A més de conéixer les seues possibilitats, ha de ser capaç de situar-se en l'espai en relació amb els altres i les implicacions dins del seu mitjà físic, natural, cultural i social.

El descobriment del medi físic, natural, social i cultural implica, a més d’una determinada representació del món, l’existència de sentiments de pertinença, respecte, interés i valoració de tots els elements que l’integren. L’objectiu d’esta àrea és facilitar el coneixement i la comprensió de tot allò que configura la realitat de la xiqueta i del xiquet, sobretot pel que fa al que està a l’abast de la seua experiència.

En l’educació infantil el descobriment de l’entorn ha de facilitar- los l’exploració, el coneixement i l’acció sobre este amb els instruments socials i culturals establits, permetent-los la construcció del propi jo amb creixent autonomia. Descobrir usos i costums socials permet conéixer diverses cultures presents en la societat i generar actituds de respecte i estima cap a estes.

En línia amb els plantejaments psicosocials o la influència dels estudis de Vigotsky, l'enfocament constructivista, les experiències també es generen en interacció amb el seu context i entorn. Com més ric i estimulant siga, major serà el seu desenvolupament cognitiu i, tenint en compte l'extraordinària plasticitat neuronal de l'alumnat en aquesta etapa, l'espai és un aspecte fonamental en Educació Infantil. Aquest fet justifica els continguts que s'han de desenvolupar en aquesta etapa, fixant-nos en els del segon cicle d'Educació Infantil:Els continguts de l’àrea s’agrupen al voltant dels blocs següents:

1. Medi físic: Elements,relacions i mesura.
2. Acostament a la naturalesa.
3. La cultura i la vida en societat.

En la pràctica, hem realitzat una presentació amb la plataforma EMAZE per a assenyalar les teories clàssiques en relació amb l'espai:


Partiendo de la siguiente referencia bibliográfica:Rivero Garcia, M.P. (2011). Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Infantil. Mira Editores.

Per a mi, un dels articles que més m'ha agradat i he gaudit lleguint ha sigut el de María Lina Iglesias " Observació i avaluació de l'ambient d'aprenentatge en Educació Infantil: dimensions i variables"En aquest article s'apunta a la diferenciació entre espai (físic i els seus elements) amb els ambients, on s'inclouen variables emocionals. En les metodologies que es promouen des d'Itàlia o els Països Nòrdics hi ha una concepció de l'ambient de l'aula completament renovador en la cura que es presta a la seua organització, decoració i elements que converteixen l'aula en un lloc de convivència acollidor i càlid. Un enfocament del qual estic absolutament a favor.

Per a resumir l'article, he dissenyat un mapa conceptual senzill amb Mindomo.

En la pràctica, també hem realitzat una activitat per a treballar l'espai com pot ser la creació de mapes per a la representació de l'espai, la seua lectura i els mapes cognitius.

En l'assignatura se'ns van presentar tres opcions en relació a la creació de mapes:
1. Organització de la classe.
2. Coneixem el plànol del nostre centre.
3. La cerca del tresor.
En el nostre cas, ens decantem per la realització d'un mapa del tresor. La decisió va ser el desenvolupament d'una idea que vam crear en una altra assignatura sobre l'ús de les tablets en l'aula d'educació infantil i les seues implicacions del mobile-learning. Per aquest motiu, hem afegit una sèrie de pistes amb codis QR per a desplaçar-se en l'espai presentat en el mapa. Ací la imatge:


Finalment, l'activitat sobre la creació d'un blog en el qual analitzar l'obra de Goya "Els Desastres de la Guerra" en una sèrie de gravats, està en el blog del qual vam crear un codi QR per al seu accés
Per sort, a Alacant en el museu MUBAG s'està realitzant una exposició en aquests moments en els quals es poden apreciar aquests gravats i espere visitar-la una vegada finalitzats els exàmens, ja que està a Alacant fins a l'11 de juny:
Informació: 965 14 67 80 - C/ Gravina 13-15, 03002 Alicante mubag@diputacionalicante.es 

En definitiva, de l'article "La noció de representació, els conceptes espacials i el seu aprenentatge, la lectura de mapes, els mapes mentals, continguts del currículum relacionats", considere important destacar aquests aspectes:

COM S'HA D'ENSENYAR Al NEN A SITUAR-SE I A SITUAR ELS OBJECTES EN L'ESPAI

 • El que Piaget crida DESCENTRACIÓ, ajudar al xiquet a aprehendre un espai independent d'ell, a partionar els objectes de l'espai que ocupen
 • Ajudar-lo a distingir categories espacials (prop de, a baix, a la vora de...) i amb elles l'estructura objectiva de l'espai
 • Penetrar en el món de les mesures
 • Ajudar-lo a situar-se i situar objectes en un espai cada vegada més ampli i vertader
 • Ajudar al xiquet a prendre consciència de:
  • L'espai ocupat pel seu cos
  • L'orientació de l'espai (lateralitat, profunditat i anterioritat)
  • La delimitació de l'objecte en l'espai
  • Les posicions relatives dels objectes en l'espai
  • Les distàncies, els intervals, les mesures i la esquematització de l'espai

Els exercicis seran:
 • Molt expressius
 • Per parelles obliguem a prendre consciència de l'espai de l'altre, a eixir del propi espai
 • Usant materials "estenem" el propi cos (pilotes, entenimentades, cércols...)
 • Vivències espacials contrastades (soroll-silencie, rigidesa-relaxació, pesat-lleuger)No hay comentarios:

Publicar un comentario