lunes, 24 de abril de 2017

Tema 5. El temps en Educació Infantil


El temps està present en el nostre currículum en les seues diferents àrees (ja en l'article 9 es fa referència) i ha de ser comprés de manera globalitzada: des del coneixement unit al joc en un espai i temps, al coneixement del temps des d'un punt de vista social com a unitat de mesura i la durada de determinades rutines que es duen a terme en l'escola.El motiu serveix per a estructura els seus esquemes mentals i els processos cognitius.

El temps en educació infantil té característiques essencials en aquestes etapes en les consideracions i característiques del nostre alumnat, ja que implica una estructuració de la jornada escolar de la nostra intervenció educativa i la iniciació en hàbits relatius a les seues necessitats per a identificar i percebre els canvis que es produeixen en relació al temps, un concepte abstracte i que dins dels diferents corrents filosòfics ha tingut un significat cabdal en la nostra història.

Els motius d'ensenyar aquests canvis i progressos servirà per a estimular la seua memòria que per les seues característiques està centrada en el curt termini i, amb formats adequats, és capaç d'estructurar i percebre els canvis que es produeixen al seu al voltant. El temps a més, té característiques referides als seus períodes de desenvolupament evolutiu, sent una classe diversa en edats (la diferència de mesos marca grans diferències en els processos de desenvolupament del nostre alumnat) malgrat estar en la mateixa aula.

Per a adaptar-nos a aquests processos, la nostra concepció del temps en horari infantil ha de ser flexibilitzada i donar resposta a la diversitat de l'aula, organitzant el temps de manera convenient i respectar la seua evolució des d'una perspectiva globalitzada.

L'aprenentatge del temps ha de ser significatiu i estar connectat amb els interessos del nostre alumnat i entendre en la nostra intervenció els conceptes d'abans, ara i després, que per les seues característiques de pensament no poden realitzar amb facilitat. Amb experiències en les quals mostrem l'evolució en el temps i les conseqüències de les accions que realitzem podem ajudar-los a comprendre el concepte de temps. Sempre considerant la importància de vertebrar-les des d'una perspectiva transversal i integradora.Però abans d'entrar en aquestes activitats, considere important destacar distincions en els termes referits al mateix temps que hem aprés en les sessions teòriques de l'assignatura: el temps cronològic i l'històric.

Referit al temps històric, és necessari que l'alumnat construïsca una successió de fets, usant de forma adequada els periodes com a Prehistòria, Edat Mitjana, actualitat..., coneixent també els conceptes de llarg, mitjà i curt termini.

Per a l'ensenyament del temps cronològic, programarem i proposarem activitats d'aprenentatge mitjançant els quals, progressivament, el xiquet vaja construint conceptes de mesura de la temporalitat: el dia i la nit, el calendari (deu, setmana, mes i any) o l'ús del rellotge a l'aula.

Segons Jean Piaget, els xiquets perceben el temps progressivament en tres grans etapes:

A) Temps Viscut: Les activitats d'aprenentatge han de servir per a establir l'estat viscut de la categoria temporal que volem emfatitzar. Aquestes activitats han de partir de les experiències pròpies de l'alumnat (freqüències i ritmes)
B) Temps Percebut: és el que queda més enllà del que el xiquet veu i viu que s'afavorirà la descentració temporal. Reconéixer el passat, present i futur.
C) Temps Concebut: és l'espai abstracte i s'expressa d'una manera matemàtica i geomètrica ja deslligat de l'àmbit de la seua experiència.

Aquests estudis de Piaget, també han anat matisant-se en el temps i rebent crítiques per part d'altres estudis que apuntaven al fet que en l'etapa d'educació infantil els xiquets i xiquetes tenen majors capacitats de les quals Piaget presentava i que per exemple, no tenien en compte, la imaginació i els esquemes mentals que poden realitzar en aquestes edats.

Una de les raons per les quals les rutines són tan importants en aquesta etapa és perquè permeten al alumnat conéixer la successió de fets que succeiran temporalment en l'aula i serveixen d'enfocament proactiu per a regular emocionalment millor la seua presència en l'aula, donen ordre a la vida dins de l'escola i afavoreixen la seua autonomia en conéixer el que passarà després.A més, el temps és un altre aspecte fonamental a treballar en l'aula amb valors inclusius, sent necessari estructurar el temps amb alumnat amb necessitats de suport específic com en el cas d'alumnat amb trastorn de l'espectre autista o amb TDAH.

També cal ser conscients que hem d'ajustar-nos a les característiques de l'aula i crear situacions sempre agradables i que no caiguen en la fatiga de la repetició, ja que la repetició és fonamental però sempre des d'un enfocament estimulant per al nostre alumnat. Aquestes experiències viscudes juntament amb les apreses socialment, configuraran l'aprenentatge del temps en aquesta etapa.

Un treball molt complet que he llegit sobre aquest tema ha sigut el que es troba en aquest link:

La creació de línies temporals per a la comprensió del temps històric són útils en aquesta pràctica, amb aqueixa intencionalitat hem creat una línia temporal amb el portal TIKI-TOKI, en el qual descrivim la seqüència temporal de dues setmanes d'activitats associades a un projecte de treball en l'aula. En aquest cas, els oficis i les professions, en les quals hem sigut conscients de la importància d'una correcta seqüenciació perquè entenguen la importància del temps.


Una altra manera de crear activitats que tinguen en compte el pas del temps pot ser el seguiment amb fotografies dels canvis en l'entorn, les estacions, l'arbre de l'escola, plantar llavors en classe, observar el creixement de la mascota, visitar les diferents aules del centre perquè observen les característiques de cada edat, conéixer l'evolució tecnològica amb diferents elements, emprar comptes arrere, veure la progressió de dibuixos, en les assemblees recordar quines han fet durant el dia, comentar que farem l'endemà, recordar històries i vivències de l'aula, visitar museus, marcar els aniversaris en el calendari, panells amb la divisió de tasques per dies dels diferents grups,...


També m'ha agradat aquesta idea de creació de diferents rellotges en l'aula, com a rellotges d'arena i sol, en recordar el que tenim en la Universitat d'Alacant al costat de la Politècnica.
Tot relacionat amb el seu context. En aquest punt, recorde la teoria de Urie Bronfrenbrenner i la teoria ecològica que també inclou el temps en l'evolució de l'individu:

• Cronosistema: És el sistema d'ordre temporal i històric que es construeix del desenvolupament en el temps de la totalitat de sistemes d'ordre inferior. I afecta l'individu quan defineix les seues condicions d'acord a l'època en què viu, principalment pel que fa a desenvolupaments tecnològics, problemes morals o ètics de la seua època, costums, modes o ideologies dominants en la seua societat.

Així, en aquesta interacció entre les variables cognitives i el context, hem d'entendre la nostra aproximació al temps en educació infantil.Per a finalitzar, el 4 d'abril realitzem l'última eixida de l'assignatura. En aquest cas al Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant. Durant la visita vam conèixer les característiques de l'edifici i ens van mostrar diferents instruments de mesurament: anemòmetre, pluviòmetre, baròmetre...el senyor de la caputxa que amb el pèl de la crinera de cavall en detectar la humitat es puja la caputxa. Finalment, la visita a la terrassa i la mostra de l'estació meteorològica que hi ha instal·lada i que mana les dades als ordinadors de la sala inferior per a la seua recollida i posterior ús per a documentar diferents estudis en la Universitat d'Alacant.Les idees que em desperten aquesta visita està en la creació d'instruments de mesurament senzills per a la nostra aula d'infantil. 


A més, molta d'aqueixa informació també ens la pot proporcionar l'Agència Espanyola de Meteorologia per al nostre municipi i podem anotar en l'assemblea les diferents mesures de temperatura i veure la seua evolució en el temps per a entendre els canvis que es produeixen en el nostre entorn.

A més, m'ha recordat que en la web de la AEMET hi ha continguts educatius amb la proposta Meteoeduca:Com a resum


Make your own mind maps with Mindomo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario