lunes, 24 de abril de 2017

Tema 8: La ciutat i els mitjans de transport


La nostra societat i cultura està molt relacionada amb l'habitabilitat dels centres urbans, la construcció de plans de construcció per part de les institucions polítiques. Des de l'arquitectura de les ciutats es descobreix la forma de viure i relacionar-se d'una societat, els espais dedicat per a la vida i uns altres per a l'habitatge. En la nostra societat i cultura, el capitalisme i l'augment de la població ha anat espentant cap a nous models. Vivim en cases més xicotetes, ens relacionem en espais reduïts i perdem de vista l'habitabilitat i els espais per a la convivència.

Aquesta característica ha anat posant en auge la necessitat de peatonalizar els centres urbans i cessar la puixança de macro centres comercials on l'oferta es concertava per a crear espais desproveïts de naturalitat i amb l'única fi d'una globalització que ens iguale a tots en pensament i hàbits de consum.
Aquesta introducció passa per la necessitat de construir noves formes de desplaçar-nos per les ciutats, adequar-les des de plans estructurals d'urbanisme que arrepleguen la necessitat que les persones convisquen en les ciutats i no siguen mers estancs de persones.


En educació infantil, destaca la necessitat de conèixer el seu entorn, reconèixer les característiques del centre urbà, la localització de les propostes culturals, situar aqueix espai i orientació que els ajude a conformar la seua personalitat i sentiment de pertinença a una societat i un entorn. A més, els seus sons


La necessitat dels mitjans de transport i les seues funcions, la importància de l'existència d'un transport públic i una xarxa que els faça conèixer les característiques d'ús i forma de comportar-se en aqueix mitjà, establir normes de seguretat i comportaments, conèixer el sentit de les indicacions, el preu i el bitllet abans de pujar, són moments per a desenvolupar bona part de coneixements de les tres àrees d'educació infantil. A la infància el fet de pujar a un transport públic els sembla una experiència i especialment perquè és un entorn social, on es desplaça al costat dels seus iguals i ix de l'habitual desplaçament amb cotxe. La construcció d'avingudes amb carrils bici adequats és una altra reivindicació per a acostar a la infància a tota aquesta sèrie de conceptes.

Una altra característica que àmplia el seu món són els diferents mitjans de transport segons mitjà: aire, terra i mar. Coneixent les característiques i situacions d'aqueix mitjà des de visites complementades amb projectes sobre aquestes temàtiques, la literatura infantil, el seu vocabulari, les cançons, les professions i les seues característiques.Aquest entorn es regeix per unes normes que són democràtiques per a tots i una senyalització determinada. En aquest punt és fonamental acostar des d'educació infantil la manera en el qual es regula el tràfic, conèixer els senyals lluminosos que estan al seu al voltant, ser conscients dels perills que porta el creuar el carrer de manera poc adequada, la importància de respectar les calçades i no embrutar-les, l'arreplegar les deposicions de les seues mascotes i entendre que són espais comunitaris on tots vivim.

L'educació vial que treballem en aquesta etapa va dirigida al fet que l'alumnat adquirisca l'hàbit i el costum de saber interpretar de forma conscient i ràpida els missatges gràfics, lluminosos, acústics i els que en el futur ens oferisquen els noves tècniques de la informació.
Des de la seguretat vial es poden establcer diferents propostes:Activitats:
1. Creació de circuits per part de l'alumnat.
2. Eixides en bicicletes.
3. Elaboració de senyals de tràfic, murals, còmic,etc.
4. Visites de policies de tràfic al centre perquè explique els seues experiències i exposen continguts relacionats amb l'educació vial.
5. Educar a través de jocs i activitats lúdiques: Unitat mòbil del parc infantil de tràfic, eixides pràctiques al carrer.
6. Xarrades amb l'objectiu d'aconseguir la sensibilització dels joves sobre els problemes del tràfic i prevenció de futurs accidents.
7. Campanyes de sensibilització
8. Taller de senyals i muntatge de circuit de tràfic en el Centre Escolar.

Aquesta cançó també va ser un dels moments més divertits per a relaxar-nos en classe en les últimes setmanes del curs, on tothom va tan estressat

La importància dels sistemes de retenció han de ser importants per a ells i elles a més de para les seues famílies ja que aquests casos ajudarien a disminuir la taxa d'accidents i sinistralitat dels més xicotets i xicotetes. En aquest sentit, la DGT fa una labor d'acostament a l'aula meritòria i és una proposta interessant per a treballar en tallers al costat de les famílies.


Estrès que aconseguim també alleujar amb les activitats del nostre projecte.

Des del nostre grup, "Caps Parlants" donem les gràcies a tots els participants en el taller i espere que el nostre esforç per presentar un material elaborat amb afecte i esforç us servisca com a idea per a la vostra futura pràctica docent.

Amb aquesta cançó es va començar el taller, ja que no puc concebre l'educació infantil sense l'estimul de la música ja que he sigut crític musical des de fa 10 anys. A més, és una gran manera d'acomiadar aquesta part del meu quadern personal d'aprenentatge en el portfoli


No hay comentarios:

Publicar un comentario