lunes, 24 de abril de 2017

Conclusió i autoavaluacióCom crec que he intentat de demostrar durant cadascuna de les entrades, la importància del mitjà social i cultural en educació infantil és essencial. Crec que des de l'assignatura se'ns ha aportat una formació adequada i una sèrie de documents que ens seran d'ajuda a l'hora de planificar les nostres programacions didàctiques com a futur professorat.

Com a reflex, les activitats que hem conegut, les aplicacions per a presentacions i diferents eines TIC les hem vist incorporades per tota la classe en altres assignatures. Crec que és de rebut agrair a Teresa aquest acostament a aplicacions que al principi ens generava certa actitud de rebot pel nostre desconeixement però que després han anat formant part del nostre bagatge.

El recuperar la importància de la família, acostar-nos a cançons, valors que s'han de transmetre en l'aula, reflexionar i sempre des d'una posada en pràctica d'aqueixos coneixements ha sigut completament profitós.

Per la meua banda, la meua autoavaluació de la meua actitud durant el curs crec que sempre ha sigut d'intentar aportar la meua visió en classe i he participat en totes les sessions i completat totes les activitats de registre.
Per edat i per motivacions personals, es que la meua portfolio s'allarga en l'extensió que la professora ha demanat, però és una opció personal d'enriquir el meu aprenentatge i relacionar-ho amb tots els coneixements previs que tinc després d'estar en l'àmbit educatiu des de la circumstància que en les meues germanes tenen un centre d'educació infantil del primer cicle d'educació infantil.

Finalment, he posat un comptador en el meu blog donades les visites contínues en els últims dies que està rebent el meu blog.

No hay comentarios:

Publicar un comentario